next up previous contents
Next: Preface Up: Particle Physics Experiments at Previous: Particle Physics Experiments at

List of Authors

Koh Abe67, Koya Abe53, Toshinori Abe29, Andrew G. Akeroyd15, Kazuaki Anraku66, Mamoru Araya56, Abdesslam Arhrib33, Dennis C. Arogancia26, Shoji Asai66, Eri Asakawa37, Yuzo Asano69, Yoichi Asaoka67, Tsukasa Aso60, Angelina M. Bacala26, Saebyok Bae13, Sunanda Banerjee50, Yuan-Hann Chang32, Kingman Cheung31, Takeshi Chikamatsu28, Jong Bum Choi4, Seong Yeol Choi15, Francois Corriveau14, Katsuhiro Dobashi59, Dao Vong Duc10, Ichita Endo5, Yu Fu46, Keisuke Fujii14, Yoshiaki Fujii14, Motoharu Fujikawa67, Daijiro Fujimoto68, Junpei Fujimoto14, Hideyuki Fuke67, Yuanning Gao61, Dilip K. Ghosh33, Rohini M. Godbole9, Yi Jiang65, Masato Jimbo76, Hermogenes, Jr. C. Gooc26, Atul Gurtu50, Kaoru Hagiwara14, Sadakazu Haino67, Bo Young Han21, Tao Han70, Kazuhiko Hara68, Hidenori Hashiguchi56, Takaya Hayasaka56, Mao He46, Yasuo Hemmi22, Keisho Hidaka75, Masato Higuchi54, Ken-ichi Hikasa53, Zenro Hioki55, Tachishige Hirose59, Michihiro Hori5, Kotoyo Hoshina56, George W. S. Hou33, Chao-Shang Huang11, Hsuan-Cheng Huang33, Tao Huang7, Pauchy W-Y Hwang33, Yohei Ichizaki69, Katsumasa Ikematsu5, Takuya Ishida67, Nobuhiro Ishihara14, Satoshi Ishihara6, Yoshio Ishizawa68, Ikuo Ito44, Seigi Iwata14, Kosuke Izumi67, Dave Jackson39, Ramaswamy Jagannathan52, Farhad Javanmardi23, Ryoichi Kajikawa29, Fumiyoshi Kajino19, Jun-ichi Kamoshita37, Shinya Kanemura24, Joo Hwan Kang72, Joo Sang Kang21, Jun-ichi Kanzaki14, Kiyoshi Kato18, Yukihiro Kato16, Yoshiaki Katou35, Setsuya Kawabata14, Kiyotomo Kawagoe17, Norik Khalatyan69, A. Sameen Khan52, Le Hong Khiem10, Choong Sun Kim72, Hong Joo Kim45, Hyunwoo Kim21, ShingHong Kim68, Sun Kee Kim45, Shingo Kiyoura14, Yuichiro Kiyo53, Pyungwon Ko13, Katsuyuki Kobayashi51, Makoto Kobayashi14, Jiro Kodaira5, Sachio Komamiya66, Shinji Komine53, Tadashi Kon44, Yu Ping Kuang61, Kiyoshi Kubo14, Rie Kuboshima69, Satoshi Kumano69, Anirban Kundu77, Hisaya Kurashige17, Yoshimasa Kurihara14, Hirotoshi Kuroiwa56, Young Joon Kwon72, C. H. Lai34, Hung-Liang Lai27, Hong-Seok Lee13, Jae Sik Lee14, Jungil Lee3, Kang Young Lee15, Su Kyoung Lee4, Chong-Sheng Li40, Hsiang-nan Li1, Xue-Qian Li74, Yi Liao61, Chih-hsun Lin32, Willis T. Lin32, Zhi-Hai Lin7, Hoang N. Long10, Hong-Liang Lu47, Minxing Luo73, Bo-Qiang Ma40, Wen-Gan Ma65, Jingle B. Magallanes26, Tetsuro Mashimo66, Atsuhiko Masuyama59, Shinya Matsuda67, Takeshi Matsuda14, Nagataka Matsui67, Takayuki Matsui14, Koji Matsukado5, Hiroshi Matsumoto66, Hiroyuki Matsunaga68, Satoshi Mihara66, Toshiya Mitsuhashi67, Akiya Miyamoto14, Hitoshi Miyata35, Toshinori Mori66, Takeo Moroi53, Takuya Morozumi5, Toshiya Muto59, Tadashi Nagamine53, Yorikiyo Nagashima39, Noriko Nakajima35, Isamu Nakamura64, Miwako Nakamura48, Tsutomu Nakanishi29, Eiichi Nakano38, Yuichi Nakata68, Yoshihito Namito14, Anh Ky Nguyen10, Hajime Nishiguchi67, Osamu Nitoh56, Mihoko Nojiri22, Mitsuaki Nozaki17, Kosuke Odagiri14, Sunkun Oh20, Taro Ohama14, Tomomi Ohgaki5, Katsunobu Oide14, Yasuhiro Okada14, Hideki Okuno14, Tsunehiko Omori14, Yoshiyuki Onuki35, Wataru Ootani66, Kenji Ozone67, Chul-Hi Park49, Hwan-Bae Park21, Il Hung Park45, Seong Chan Park45, Saurabh D. Rindani41, Probir Roy50, Sourov Roy50, Kotaro Saito48, Allister Levi C. Sanchez26, Tomoyuki Sanuki66, Katsumi Sekiguchi68, Hiroshi Sendai14, Tadashi Sezaki43, Rencheng Shang61, Xiaoyan Shen7, Yoshiaki Shikaze67, Masaomi Shioden8, Miyuki Sirai36, Ruelson S. Solidum25, Jeonghyeon Song15, H.S. Song45, Tomohiro Sonoda67, Konstantin Stefanov43, Yasuhiro Sugimoto14, Akira Sugiyama29, Yukinari Sumino53, Shiro Suzuki29, Shinya Takahashi35, Tamotsu Takahashi38, Tohru Takahashi5, Hiroshi Takeda17, Tohru Takeshita48, Norio Tamura35, Toshiaki Tauchi14, Yoshiki Teramoto38, Kazuaki Togawa29, Guoling Tong7, Stuart Tovey63, Kiyosumi Tsuchiya14, Toshifumi Tsukamoto14, Toshio Tsukamoto43, Yosuke Uehara67, Koji Ueno33, Yoshiaki Umeda79, Satoru Uozumi68, Jian-Xiong Wang7, Lang-Hui Wan65, Minzu Wang33, Qing Wang61, Isamu Watanabe2, Takashi Watanabe18, Eunil Won45, Yue-liang Wu11, Youichi Yamada53, Hitoshi Yamamoto53, Noboru Yamamoto14, Yasuchika Yamamoto67, Hiroshi Yamaoka14, Satoru Yamashita66, Hey Young Yang45, Jin Min Yang11, Danilo Yanga71, Yoshinori Yasui78, GP Yeh1, Kaoru Yokoya14, Tetsuya Yoshida14, Chaehyn Yu45, Geumbong Yu21, De-hong Zhang7, Xinmin Zhang7, Xueyao Zhang46, Zheng-guo Zhao7, Fei Zhou65, Hong-yi Zhou61, Shou-hua Zhu11, Yong-Sheng Zhu7
(ACFA Linear Collider Working Group1)
Postal address to contact:
1 Academia Sinica, Nankang, Taipei 11529, Taiwan
2 Akita Keizaihoka University, 46-1, Morisawa, Shimokitadezakura, Akita 010-8515, Japan
3 Argonne National Laboratory, 9700 South Cass Avenue, Argonne, IL 60439, USA
4 Chonbuk University, 664-14, 1ga Duckjin-Dong, Duckjin-Gu, Chonju, Chonbuk 561-756, Korea
5 Hiroshima University, 1-3-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima 739-8526, Japan
6 Hyogo University of Education, 942-1 Shimokume, Yashiro, Kato, Hyogo 673-1494, Japan
7 IHEP, PO Box 918, Beijing 100039, China
8 Ibaraki College of Technology, 866 Nakane, Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-8508, Japan
9 Indian Institute of Science, Bangalore 560 012, India
10 Institute of Physics, PO. Box 429, Boho, Hanoi 10000, Vietnam
11 Institute of Theoretical Physics, Academia Sinica, P. O. Box 2735, Beijing 100080, China
12 Jadavpur University, Kolkata 700 032, India
13 KAIST, 373-1 Kusong-dong, Yusong-ku, Taejon 305-701, Korea
14 KEK, 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan
15 KIAS, 207-43 Cheongryangri-dong, Dongdaemun-gu, Seoul 130-012, Korea
16 Kinki University, 3-4-1, Kowakae, Higashi Osaka, Osaka 577-8502, Japan
17 Kobe University, 1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657, Japan
18 Kogakuin University, 2665-1 Nakano, Hachioji, Tokyo 192-0015, Japan
19 Konan University, 6-1-1, Nishiokamoto, Higashinadaku, Kobe 658-8501, Japan
20 Konkuk University, 1 Hwayang-dong, Gwangjin-gu, Seoul 143-701, Korea
21 Korea University, Seoul 136-701, Korea
22 Kyoto University, Oiwake-cho, Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto 606, Japan
23 Kyushu University, Hakozaki, Higashiku, Fukuoka 812-8581, Japan
24 Michigan State University, East Lansing, MI 48824-1116, USA
25 Mindanao Polytechnic State College, Lapasan, Cagayan de Oro City 9000, Philippines
26 Mindanao State University, Iligan city, Philippines
27 Ming-Hsin Institute of Technology, Hsin-Fong, Hsinchu 304, Taiwan
28 Miyagi Gakuin, 9-1-1, Sakuragaoka, Aoba-ku, Sendai 981-8557, Japan
29 Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-8601, Japan
30 Nankai University, Tianjin 300070, China
31 National Center for Theoretical Science, National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan
32 National Central University, Chung-Li 320, Taiwan
33 National Taiwan University, Taipei 10617, Taiwan
34 National University of Singapore, Block S12, Lower Kent Ridge Road 119260, Republic of Singapore
35 Niigata University, Ikarashi 2-no-cho 8050, Niigata, Niigata 950-2181, Japan
36 Niihama NCT, 7-1, Yakumo-cho, Niihama, Ehime 792-8580, Japan
37 Ochanomizu University, 1 Ohtsuka 2-1, Bunkyo-ku, Tokyo 112, Japan
38 Osaka City University, 3-3-138 Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka 558-8585, Japan
39 Osaka University, 1-1 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka, Japan
40 Peking University, Beijing 100871, China
41 Physical Research Laboratory, Navrangpura, Ahmedabad 380 009, India
42 RIKEN BNL Research Center, BNL, NY 11973, USA
43 Saga University, 1 Honjo-machi, Saga-shi 840, Japan
44 Seikei University, Kichijoji-kitamachi 3-3-1, Musashino, Tokyo 180-8633, Japan
45 Seoul National University, Shinlim-dong, Kwanak-gu, Seoul 151-742, Korea
46 Shandong University, Jinan, Shandong, 250100, China
47 Shanghai University, 99 Qixiang Road, Baoshan, Shanghai 200436, China
48 Shinshu University, 3-1-1, Asahi, Matsumoto, Nagano 390-8621, Japan
49 Soongsil University, Seoul 156-743, Korea
50 TIFR, Homi Bhabha Road, Mumbai 400 005, India
51 The Femtosecond Technology Research Association, 5-5 Tokodai, Tsukuba, Ibaraki 300-2635, Japan
52 The Institute of Mathematical Sciences, 4th Cross Road, C.I.T. Campus, Tharamani Chennai,
Tamilnadu 600 113, India
53 Tohoku University, Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai 980-8578, Japan
54 Tohokugakuin University, 1-13-1, Chuo, Tagajo, Migagi 985-8537, Japan
55 Tokushima University, Tokushima 770-8502, Japan
56 Tokyo A&T, Nakacho 2-24-16, Koganeishi, Tokyo 184-8588, Japan
57 Tokyo Gakugei University, Tokyo 184-8501, Japan
58 Tokyo Management College, Ichikawa, Chiba 272-0001, Japan
59 Tokyo Metropolitan University, 1-1, Minamiosawa, Hachioji, Tokyo 192-0397, Japan
60 Toyama NCMT, 1-2 Ebie Neriya, Shinminato, Toyama 933-0293, Japan
61 Tsinghua University, Beijing 100084, China
62 University Hamburg, Hamburg 22761, Germany
63 University of Melbourne, Parkville, Victoria 3052, Australia
64 University of Pennsylvania, 209 South 33rd Street, Philadelphia, PA 19104-6396, USA
65 University of Science & Technology of China, Hefei, Anhui, 230027, China
66 University of Tokyo, ICEPP, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
67 University of Tokyo, School of science, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
68 University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki 305-8571, Japan
69 University of Tsukuba, Institute of Applied Physics, Tsukuba, Ibaraki 305-8571, Japan
70 University of Wisconsin - Madison, Madison, WI 53706, USA
71 University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Philippines
72 Yonsei University, Seoul 120-794, Korea
73 Zhejiang University, Hangzhou 310027, China


next up previous contents
Next: Contents Up: Particle Physics Experiments at Previous: Particle Physics Experiments at
ACFA Linear Collider Working Group
E-Mail:acfareport@acfahep.kek.jp